Ostatní spolupracující instituce

Mezi zajímavé reportáže patří záznamy z Evropského parlamentu, Evropské komise, Poslanecké sněmovny, konferencí, jejichž garantem je Ministerstvo životního prostředí či krajský úřad. Nejdůležitější je spolupráce s městem Opava (kanceláří primátora a odborem kultury). Reportáže jsou vysílány pro obyvatele města Opava a častá je i spolupráce s televizí Polar, která mnohé záběry používá s naším souhlasem.