Co děláme

Kamera

Kamerou začíná proces audiovizuální tvorby. Je potřeba zaznamenat jak obraz, tak zvuk. Kameraman musí být pohotový, všímavý a měl by též bezpečně ovládat všechny funkce jak kamery, tak i fotoaparátu, znát expoziční hodnoty, kvality záznamu, odhadnout správnou pozici pro záznam aj. Znalost práce s kamerou  je zásadní pro tvorbu videí. Kameraman nemá prostor dělat chyby, chce-li pracovat kvalitně. Proto každý člen Televize SGO musí být technicky proškolen. Nikdy nevíte, kdy budete povolán k natáčení. Školíme nejen ve studiu, ale hlavně v terénu. Nejlépe se člověk učí v praxi. Proto nováčci sledují práci již ,,ostřílených,, členů například v plné hale BK Opava. 

Střih

Střih je jedna z konečných fází tvorby videa. Pro editaci se využívají editační programy. Naučit se s nimi pracovat není otázka několika minut. Střihač, jinak řečeno videoeditor, je osoba v produkci filmu nenahraditelná. Ne každý tuto důležitou funkci zvládne. Proč? Protože dobrý editor musí mít zkušenosti, smysl pro rytmus, představivost a smysl pro detail. Není ale důvod to nezkusit a nerozšířit si své portfolio o další dovednost. Již bývalí členové nám svou zkušeností v praxi potvrdili předchozí slova. V naší televizi vás rádi všemu naučíme a zajistíme potřebná školení. Cílem není vytvořit dokonale pracujícího jedince, ale naučit se kooperaci v týmu a moci se spolehnout na práci kolegů. Dobrá spolupráce s týmem redakce, se samotnými  reportéry či herci a v neposlední řadě i s režisérem je zásadní. 

Jak vlastně střih probíhá? Editor dostane ke zpracování materiál, vybere použitelné klipy, ty upraví a posléze spojuje. Udělá korekci barev a sladí soundtrack. Celý proces ukončuje tzv. renderování videa (automatický převod ze střižny do video formátu). Video, reklama nebo film je tak na světě.

Komentátor

Komentování je jedna z nejnáročnějších, ale taky nejzajímavějších disciplín. Komentování vyžaduje zodpovědnou přípravu. Musíte si načíst hráče, zjistit pravidla hry, zajímat se o dění v ostatních týmech a v neposlední řadě si stále rozšiřovat slovní zásobu. Když tomu obětujete čas, čeká vás nesmírné dobrodružství. Čekají vás dvě hodiny improvizace, jelikož sport se nikdy nevyvíjí podle předem sepsaného scénáře. Naučíte se pracovat s hlasem, dokážete regulovat své tempo řeči, používat vhodnou intonaci a zvládnete lépe artikulovat.

Je to výzva, ale peníze jsou v bance. Úsilí se zúročí a vy budete jazykově vybaveni tak, jak jste o tom ani nesnili.

Dramaturg

Součástí tvůrčího týmu je také dramaturg. Říkáte si, kdo to vlastně je a co je jeho náplní práce? Dramaturg je prvním člověkem, který drží v ruce text, scénář, program. Odpovídá za to, co se v televizi SGO natočí a na co se pak díváte nebo co posloucháte. Autoři se za ním chodí radit, jak dané dílo předpřipravit, aby se líbilo divákům. Pro dramaturga je důležitá nejen určitá znalost tématu, ale i technická zručnost, schopnost přemýšlet a tvořit. A kde jinde získat tyto důležité dovednosti než v televizi Slezského gymnázia?


Rádi vás přivítáme v našem týmu, všemu vás  naučíme a společně se budeme těšit z naší práce a ohlasů na ni!

Reportér

Chcete být vidět na kameře, naučit se vyjadřovat, artikulovat nebo neverbálně vystupovat před kamerou? Jestli ano, můžeme vám maximálně doporučit zkusit si práci reportéra. Reportér v Televizi SGO vede rozhovory jak v oblasti sportovní žurnalistiky, tak běžného zpravodajství. V rámci spolupráce s BK Opava reportér dělá předzápasové, živé poločasové a živé pozápasové rozhovory s hráči a trenéry. Tyto rozhovory se vysílají v rámci sportovních přenosů na platformě TV COM a vidí je tak celá republika. Neméně zajímavá je práce reportéra pro zpravodajství. Je to velice kreativní činnost, při které získáte nové kontakty.