Česká televize

Co se týče České televize, tak spolupracujeme hlavně s redakcí Zpráviček. Zpracováváme celé reportáže od úvodního scénáře – přes natáčení, dělání rozhovorů, dramaturgii až po střih. Poté se naše reportáž vysílá ve Zprávičkách na ČT:D. Natáčení reportáží je jedna z nejkreativnějších aktivit, které děláme. Této činnosti věnujeme maximální nasazení, protože průměrná sledovanost u jedněch  Zpráviček je 100 000 diváků. Častokrát jsme naši práci prezentovali i v regionálním zpravodajství ČT 24.