Historie

Historie Televize SGO se začíná psát v lednu 2013. Stačil nápad, pár plakátů a už se konala schůzka zájemců o tento projekt. Z počátečních 20 lidí se postupem času vytvořil tým 10 vytrvalců, kteří se s chutí pustili do práce – natáčeli koncerty, dělali rozhovory s osobnostmi a v neposlední řadě vymýšleli vlastní video, které představuje gymnázium veřejnosti a začali se do televize přidávat nové tváře.

Současnost

V současné době se na chodu Televize SGO podílí skupinka okolo 10 členů. Neodmyslitelnou součástí týmu je pan Martin Petrásek ze Slezské univerzity, který nás učí a pomáhá nám dělat naši práci kvalitněji. Naším cílem je pomocí kamer zachytit dění ve škole a na školních akcích. Vysíláme pravidelné zpravodajství ze školy jednou za měsíc, ve studiu natáčíme rozhovory a účastníme se školení Televize v Televizi pořádané Českou Televizí. V minulých letech jsme také spolupracovali se Slezským fotbalovým klubem Opava, díky čemuž jsme získali spoustu zkušeností.

Garanti projektu Televize SGO:

Jazyková korekce – Mgr. Weiglhoferová
Práce s týmem – Mgr. Tkáčová
Spolupráce se Slezskou univerzitou – garance Mgr. Martin Petrásek (Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SLU)
Stále s námi spolupracují bývalí studenti.

Projekt podpořilo vedení školy Ing. Milada Pazderníková a Mgr. Karel Kučera.

Finance

Vybavení studia bylo financováno z projektu O2 THINK BIG (Daniel Barvík).
Vybavení je financováno z prostředků školy a projektu Healthy Lifestyle, na kterém se členové aktivně podíleli (Pavel Witassek).
Televize SGO vytvořila výuková videa pro soukromou firmu a získala finance na další techniku.
V roce 2015 jsme získali grant statutárního města Opavy na natočení festivalu Další břehy.
Pokud nás chcete finančně podpořit, neváhejte nás kontaktovat přes email: televizesgo@gmail.com,
tkacova@slezgymopava.cz.

Kontakt

E-mail:
televizesgo@gmail.com,

tkacova@slezgymopava.cz